Leonardo da Vinci

ORGANIZACJA I STRUKTURA DZIAŁALNOŚCI, JAKOŚĆ PRACY W NIEMIECKIEJ GOSPODARCE, W BANKU I URZĘDZIE SKARBOWYM  

 
 

W projekcie Leonardo da Vinci – „  Organizacja i struktura działalności, jakość pracy w niemieckiej gospodarce, w banku i urzędzie skarbowym” udział wzięli uczniowie trzeciej klasy Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

Partnerem w realizacji projektu była firma F+U Gemeinnutzige Bildungseinrichtung fur Fortbildung und Umschulung Sachsen gGmbH mająca doskonałą bazę dydaktyczną do kształcenia praktycznego oraz kompetentną kadrę instruktorską.Ta instytucja zagwarantowała dla 40 /2x20/ naszych uczniów trzytygodniowe kształcenie praktyczne w zawodzie technik ekonomista zgodne z programem nauczania naszej szkoły w okresie od 13.11.2005 do 4.12.2005 dla I grupy uczniów oraz od 17.09.2006 do 8.10.2006roku dla II grupy. Beneficjenci zostali wybrani na staż na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której brano pod uwagę ich zaangażowanie, zainteresowanie przyszłym zawodem oraz znajomość języka niemieckiego. 

 
Na skróty


Galerie zdjęćFilmRezultatyDziałania w projekcie 
O projekcie

Koordynator

dr Grażyna Kamińska

 

O projekcie