Leonardo da Vinci

ORGANIZACJA I STRUKTURA DZIAŁALNOŚCI, JAKOŚĆ PRACY W NIEMIECKIEJ GOSPODARCE, W BANKU I URZĘDZIE SKARBOWYM

 
 

W ramach projektu zostało zaplanowane i przeprowadzone przygotowanie pedagoiczno-kulturowo-językowe przez panią Grażynę Kamińską i pana Jarosława Wolskiego dla I grupy oraz panie Annę Gollasch i Agnieszkę Przyłucką dla II grupy beneficjenów.

Celem tych zajęć było opanowanie przez beneficjentów podstawowego słownictwa fachowego z zakresu finansów i bankowości i zdobycie umiejętności komunikowania się na poziomie pozwalającym na  porozumiewanie się w czasie trwania zajęć praktycznych oraz poznanie dziedzictwa kulturowego Niemiec, a przede wszystkim Saksonii.

Tematami zajęć z języka niemieckiego zawodowego były:

1. Przedstawienie się w pracy, wypełnienie kwestionariusza osobowego

2. Założenie firmy, formy prawne przedsiębiorstw

3. Środki płatnicze firmy

4. Umowa kupna sprzedaży  i jej sporządzenie

5. Formy zapłaty za fakturę

6. Omówienie działów banku i urzędu skarbowego

7. Usługi bankowe i ich rodzaje

8. Kredyty i ich rodzaje, zdolność kredytowa, karty kredytowe, euroczeki

9. System podatkowy polski i niemiecki i ich struktura.

W ramach zajęć dydaktycznych uczniowie poznali również ogólne wiadomości o Niemczech i miejscowości Chemnitz. Zapoznali się ze zwyczajami i tradycjami oraz świętami obchodzonymi w tym kraju. Poznali tradycyjną kuchnię niemiecką.

W czasie trwania stażu uczniowie w czasie wolnym brali udział w wycieczkach do Drezna, Lipska i  Zwikau. Celem tych wycieczek było poznanie dziedzictwa kulturowego Saksonii. W Dreźnie beneficjenci odwiedzili słynną Galerię Drezdeńską z przepięknymi obrazami i zwiedzili Stare Miasto. W Zwikau uczniowie zobaczyli dom rodzinny  Roberta Szumana, Stare Miasto, katedrę oraz domy z XXIII w oraz byli w muzeum samochodów. W Lipsku beneficjenci zwiedzili Dom Schillera, Muzeum J.S.Bacha, zrobili zakupy w Centrum Handlowym Dworca Głównego. Podczas pobytu zarówno w Dreżnie jak i Lipsku przy okazji zwiedzania miast odszukali siedziby banków i urzędów skarbowych. W Chemnitz uczniowie zwiedzili ratusz, zabytki miasta, piwnice pod górą „Kassberg” oraz byli na wycieczce w muzeum przemysłu, fabryce wody mineralnej firmy Lichtenauer, browarze firmy Braustolz. Wejścia do muzeów były finansowane z przygotowania pedagogiczno-kulturowego.

Młodzież brała również udział w spotkaniach integracyjnych z rówieśnikami z Niemiec, Litwy, Czech, Węgier a nawet Chin. W organizacji przyjmującej zorganizowano dyskoteki, wspólne gry i zabawy z degustacją smakołyków regionalnych z różnych krajów /nasi uczniowie mieli 2 kosze z polskimi  słodyczami, kupionymi  z przygotowania pedagogiczno-kulturowego/, gry zespołowe w siatkówkę czy ping-ponga. Celem tych spotkań było nawiązanie kontaktów z rówieśnikami, poznanie się. Organizacja wycieczek kulturoznawczych wspomagana była przez instytucję przyjmującą F+U Sachsen gGmbH. 

Podczas stażu w dni robocze beneficjenci mieli obowiązek uczestniczenia w zajęciach praktycznych w wymiarze 6 godzin, który był czasem przekraczany z uwagi na interesujące i mobilizujące metody przeprowadzania tych zajęć. Młodzież szczególnie lubiła pracować przy laptopach. Tematy zajęć praktycznych to:

poznanie działalności sekretariatu, działów personalnego i księgowości w firmie oraz dokumentacji tych działów

zapoznanie się ze strukturą organizacyjną banku i urzędu skarbowego

poznanie działów kasowych banków w Chemnitz wraz z obsługą klienta w tych bankach

poznanie działalności działów lokat i księgowości w banku oraz ich dokumentacji

przejście kilku etapów działalności firmy w symulacjach menedżerskich w połączeniu z wiadomościami z zakresu pracy urzędu skarbowego, poznanie zakresu działalności działu podatków, kontroli podatkowej i rachunkowości podatkowej w urzędzie skarbowym oraz ich dokumentacji.

 

Działania w projekcie