Leonardo da Vinci

ORGANIZACJA I STRUKTURA DZIAŁALNOŚCI, JAKOŚĆ PRACY W NIEMIECKIEJ GOSPODARCE, W BANKU I URZĘDZIE SKARBOWYM

 
 

Pobyt na stażu umożliwił naszym uczniom poznanie nowych technik kształcenia co zwiększyło zainteresowanie młodzieży zawodem ekonomisty a także  porównanie kształcenia z innymi krajami, bo przyszły ekonomista  powinien odpowiadać europejskim  standardom. Szczególnie pomocne jest tu uzyskanie „edukacyjnego paszportu europejskiego” - Europassu przez każdego beneficjenta.  Projekt również umożliwił absolwentom zdobycie za granicą doświadczenia niezbędnego do pracy w renomowanych firmach zachodnich, obecnych na polskim rynku czy założenia własnej firmy i prowadzenia jej w warunkach konkurencji a także zobaczenie w praktyce nowoczesnych systemów zarządzania i metod pracy oraz poznanie nowych trendów i standardów w europejskich finansach i bankowości. Dzięki projektowi młodzież nasza osiągnęła praktyczną umiejętność obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń biurowych a także poznała zasady fachowej obsługi klienta w niemieckim banku i urzędzie skarbowym.

Młodzież od wielu lat uczy się języka niemieckiego i dopiero będąc na stażu zrozumiała jak wiele znaczy praktyczne jego wykorzystanie w życiu codziennym. Trzytygodniowy pobyt w Niemczech pozwolił na praktyczne wykorzystanie znajomości języka, rozszerzając go o słownictwo zawodowe. Nasi uczniowie nabyli umiejętności pracy w innej kulturze a zwłaszcza poznali niemiecką wzorową organizację pracy, porządek i dyscyplinę. Mieli możliwość poznania dziedzictwa kulturowego i zwyczajów Niemców, form spędzania przez nich czasu wolnego. Możliwość obserwowania grup młodzieży z innych krajów europejskich obecnych na stażach w Chemnitz pomogła naszym uczniom zrozumieć istotę obywatelstwa europejskiego.

Pobyt naszej młodzieży na stażu i osiągnięte przez nich umiejętności zostały potwierdzone certyfikatem wydanym przez organizację goszczącą oraz Europassem, z którego posiadania uczniowie są bardzo dumni oraz przekonani, że będzie im pomocny w dalszej karierze zawodowej.

W tym roku 24 stycznia odbył się również Dzień Leonardo da Vinci w naszej szkole, podczas którego II grupa ekonomistów zaprezentowała swoje wiadomości i umiejętności nabyte po stażu w Chemnitz razem z pozostałymi uczestnikami stażu.                               

I teraz też była wystawa prac uczestników stażu, prezentacje poszczególnych grup, pokaz umiejętności nabytych podczas stażu. Była także lokalna telewizja a  „Kronika Kozienicka” przygotuje  reportaż z tej okazji, tak jak to było w zeszłym roku. Przygotowano również publikację w lokalnej gazecie dotyczącą przebytego stażu przez naszych uczniów.

Do ewaluacji projektu zastosowano ankietę ewaluacyjną, rozmowy indywidualne z beneficjentami oraz analizę raportu końcowego beneficjenta. W celu zapewnienie trwałości umiejętności zdobytych na stażu zobowiązano beneficjentów do ich prezentowania  uczniom gimnazjów podczas Dni Otwartych Szkoły.

Jesteśmy pewni, ze nasz projekt Leonardo da Vinci – „Organizacja i struktura działalności, jakość pracy w niemieckiej gospodarce, w banku i urzędzie skarbowym” osiągnął

zamierzone cele i przyczynił się do zwiększenia świadomości proeuropejskiej oraz powstania nowej kategorii obywateli utożsamiających się z Unią Europejską.

 

Rezultaty projektu