Projekty finansowane przez Komisję Europejską Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach projektów odpowiada wyłącznie jego Promotor: Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, ul. Warszawska 72, 26 – 900 KOZIENICE Krajowa Agencja oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu