"O hotelu od kuchni – zintegrowany staż zagraniczny w Niemczech”

Podczas stażu beneficjenci uczestniczyli w zajęciach praktycznych od poniedziałku do piątku, w wymiarze sześciu godzin dziennie. Czas ten był często przekraczany z uwagi na świetnie przygotowane zajęcia oraz chęci uczniów do doskonalenia zdobytych umiejętności.

Staż zagraniczny umożliwił uczniom nie tylko poznanie europejskiego poziomu kształcenia czy trendów i standardów UE w organizacji usług gastronomicznych i hotelarskich ale przede wszystkim perfekcyjnej obsługi konsumenta, słynnej niemieckiej dokładności, punktualności i organizacji pracy.

Młodzież zapoznała się z perspektywami kariery zawodowej, zadaniami i wynagrodzeniem oraz zapotrzebowaniem na pracowników w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa. Uświadomiła sobie przez to konieczność  podnoszenia swoich kwalifikacji. Staż dał możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej z praktyką, ukazał nowe metody nauczania praktycznego. Nasi uczniowie nabyli umiejętność pracy w innej kulturze i udoskonalili umiejętności językowe, przełamali barierę mówienia, uświadomili sobie wartość uczenia się.

Możliwość obserwowania grup młodzieży z innych krajów obecnych na stażach  w Chemnitz pomogła naszym uczniom zrozumieć  istotę obywatelstwa europejskiego, spotkania integracyjne rozwijały postawę ciekawości, tolerancji wobec innej kultury, zwyczajów, jak również bycia otwartym na nowości.

Uczniowie nawiązali nowe znajomości i z dużym bagażem nowych doświadczeń i umiejętności oraz wspaniałych wrażeń, z poszerzonymi horyzontami, ze zmienioną świadomością wrócili do domu.

Pobyt uczniów na stażu i ich zdobyte umiejętności zostały potwierdzone certyfikatem wydanym przez organizację goszczącą.

Po powrocie ze stażu uczniowie przygotowali relację i prezentację multimedialną z odbytego szkolenia zawodowego, a następnie zaprezentowali ją na akademii poświęconej programowi Leonardo da Vinci, która odbyła się w naszej szkole 08.04. 2008r. Uczniowie opowiadali o swoich wrażeniach i przeżyciach. Na akademię została zaproszona społeczność szkolna i lokalna. Relację z odbytego stażu prezentujemy również na stronie internetowej szkoły www.zslp.edu.pl w zakładce filmy. Uczniowie wykonali kronikę pamiątkową oraz prezentacje zdjęciowe na specjalnie zakupionych tablicach korkowych i aluramach, które na stałe zostały zawieszone w szkole. Rezultaty projektu były prezentowane również podczas „Dni otwartych”  w naszej szkole (01.04.2008r.)

Uważamy, że założone cele projektu zostały w pełni osiągnięte.


 
Rezultaty projektu