W projekcie  "O hotelu od kuchni – zintegrowany staż zagraniczny w Niemczech” brali udział uczniowie  drugich i pierwszych klas Technikum organizacji usług gastronomicznych i Technikum hotelarstwa Zespołu Szkół nr1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Partnerem w realizacji projektu była instytucja szkoleniowa F+U Sachsen gGmbH z Chemnitz mająca duże doświadczenie w organizacji takich przedsięwzięć, posiadająca doskonałą bazę dydaktyczną do kształcenia praktycznego oraz wspaniałą i kompetentną kadrę instruktorską. W/w instytucja zagwarantowała i wzorowo przeprowadziła od 18.11.2007r. do 09.12.2007r. pierwszej 20- osobowej grupie naszych uczniów oraz od 13.01.2008r. do 03.02.2008r. drugiej 20- osobowej grupie 3-tyg. staż w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych i technik hotel
arstwa, zgodnie z programem nauczania w naszej szkole. Beneficjenci zostali wybrani na staż na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której brano pod uwagę ich zaangażowanie, zainteresowanie przyszłym zawodem oraz znajomość języka niemieckiego
 
O naszym projekcie

Nazwa projektu: "O hotelu od kuchni – zintegrowany staż zagraniczny w Niemczech”

Miejsce: Chmenitz, Niemcy

termin:18.11.07-9.12.07, 13.01.2008-3.02.2008

Liczba uczestników: 20+20

Nasze galerie


Galeria ze stażu

styczeń 2008


Galeria z prezentacji

Adresy

  1. Punktorwww.zslp.edu.pl