"O hotelu od kuchni – zintegrowany staż zagraniczny w Niemczech”

W ramach projektu zostało zaplanowane i przeprowadzone przygotowanie pedagogiczno kulturowo-językowo-organizacyjne dla dwóch grup beneficjentów. Zajęcia z przygotowania kulturowo – językowego dla pierwszej grupy przeprowadzone zostały przez Panią Anetę Piechotę, nauczycielkę języka niemieckiego, w ilości 40 godzin lekcyjnych natomiast zajęcia z przygotowania pedagogiczno-organizacyjnego przeprowadzone zostały przez Panią Zofię Przychodzień, nauczycielkę przedmiotów zawodowych, w ilości 20 godzin lekcyjnych. Zajęcia z przygotowania językowo-kulturowego dla drugiej grupy przeprowadzone zostały przez Panią Anetę Piechotę, nauczyciela języka niemieckiego w ilości 40 godzin lekcyjnych natomiast zajęcia z przygotowania pedagogiczno-organizacyjnego przeprowadziła Pani Grażyna Kamińska. W ramach tego przygotowania odbyły się przed wyjazdem na staż zajęcia dydaktyczne z języka niemieckiego zawodowego, z kulturoznawstwa oraz zajęcia pedagogiczno-organizacyjne przygotowujące do wyjazdu na staż zagraniczny. Celem zajęć było opanowanie przez beneficjentów słownictwa fachowego z zakresu gastronomii, hotelarstwa i obsługi konsumenta oraz zdobycie umiejętności komunikowania się na poziomie pozwalającym na porozumiewanie się w czasie trwania praktyk oraz zrozumienie treści zajęć praktycznych.  W ramach zajęć dydaktycznych uczniowie poznali również ogólne wiadomości o Niemczech i miejscowości, w której odbędą staż. Zapoznali się ze zwyczajami i tradycjami oraz świętami obchodzonymi w Niemczech. Poznali tradycyjną kuchnię niemiecką, potrawy narodowe i regionalne, przyzwyczajenia żywieniowe Niemców czyli co i jak jedzą Niemcy. Uczniowie zostali przygotowani pod kontem pedagogicznym do wyjazdu, tak aby mogli odnaleźć się w obcym kraju, aby umożliwione im było szybkie zaadoptowanie się w nowym miejscu.

W czasie trwania stażu uczniowie w czasie wolnym brali udział w wycieczkach kulturoznawczych do miast: Chemnitz, Dresden, Leipzig, Zwickau. Celem tych wycieczek było poznanie dziedzictwa kulturowego „landu” Saksonii. W Dresden beneficjenci odwiedzili słynne muzeum w „Residenzschloss” „Grunes Gewolbe” i zwiedzili Stare Miasto. W Chemnitz beneficjenci zwiedzili ratusz, zabytki miasta oraz piwnice pod górą „Kassberg”, natomiast w Leipzig pomnik „Voelkerschlachtdenkmal” wybudowany w 1913 roku, zabytki miasta, muzeum historyczne i największy dworzec kolejowy w Niemczech. Uczniowie zwiedzili również „Augustusburg” i muzeum motorów.

Młodzież brała udział również w spotkaniach integracyjnych z młodzieżą niemiecką, chińską i turecką. W organizacji przyjmującej zorganizowano dyskotekę, ognisko, gry zespołowe w siatkówkę oraz gry w kręgle.

Na zakończenie stażu uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentację swojego kraju, zaprezentować kuchnię narodową, kulturę i zwyczaje. Celem tego przedsięwzięcia było promowanie kultury polskiej wśród młodzieży niemieckiej, chińskiej i tureckiej.

 
Działania w projekcie