"O hotelu od kuchni – zintegrowany staż zagraniczny w Niemczech”

Celem projektu był staż zagraniczny stanowiący integralną część programu nauczania w zawodach gastronomicznych i hotelarskich, co umożliwiło naszym uczniom poznanie europejskiego poziomu kształcenia zawodowego z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych, uzyskanie przez beneficjentów „edukacyjnego paszportu europejskiego” (Europass Mobilność). Staż zagraniczny umożliwił uczniom poznanie sztuki kulinarnej Niemiec, landu Saksonii, nowych trendów w usługach gastronomicznych i hotelarskich, organizacji i struktury niemieckich zakładów gastronomicznych i hotelarskich. Dodatkowym atutem realizacji tego projektu było doskonalenie umiejętności językowych, co przyczyniło się do zmniejszenia bariery językowej, kulturowej, do samodzielności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, do integracji z młodzieżą niemiecką, chińską i turecką. Staż zagraniczny nauczył młodzież bycia otwartym na nowości, bycia tolerancyjnym wobec innej kultury, nauczył samodzielności uczenia się, podkreślił jego wartość oraz rozwinął w uczniach świadomość proeuropejską.

 
Cele projektu