Leonardo da Vinci

ORGANIZACJA I STRUKTURA DZIAŁALNOŚCI, JAKOŚĆ PRACY W NIEMIECKIEJ GOSPODARCE, W BANKU I URZĘDZIE SKARBOWYM

 
 

Celem projektu jest umożliwienie uczniom poznania europejskiego poziomu kształcenia zawodowego i współuczestnictwa w nim, nowoczesnego sposobu pracy w zakładach produkcyjnych, bankach i urzędach skarbowych, uzyskanie przejrzystości kwalifikacji poprzez zdobycie umiejętności i uzyskanie „edukacyjnego paszportu europejskiego” /Europass/.

Bardzo ważnym celem tego programu jest poprawa jakości ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego. Nasi uczniowie otrzymali bezpośredni dostęp do praktyki gospodarczej w Niemczech,  mieli możliwość praktycznego zapoznania się ze strukturą organizacyjną, jakością i aktualna polityką finansową w najlepszych niemieckich zakładach produkcyjnych, bankach i urzędach skarbowych, co  pozwoliło na powiązanie teorii z praktyką, zdobytą wiedzę fachową wykorzystać w konkretnych sytuacjach i sprawdzić się.

Celem projektu było również zapoznanie uczniów z kulturą Niemiec, zakresem globalizacji gospodarki niemieckiej, podkreślenie dużej roli Niemiec w Unii Europejskiej i świecie, umożliwienie kontaktu z językiem niemieckim w jego wersji medialnej i potocznej. Wyjazd do Chemnitz był szansą dla młodzieży na poprawę umiejętności i kompetencji, gdyż zapewnił europejski poziom kształcenia. Doświadczenia zdobyte w Niemczech pozwoliły spojrzeć naszym uczniom bardziej obiektywnie na rynek pracy, a zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystać na rodzimym rynku pracy, gdzie Europass będzie nobilitacją. Mamy nadzieje, ze doświadczenia ze stażu zaowocują w przyszłości wykorzystaniem zdobytych umiejętności w rozwijaniu przedsiębiorczości, zwiększą mobilność naszej młodzieży, zachęcą i zmotywują do dalszego, ciągłego kształcenia. Być może przyczynią się do założenia własnych firm, czy ukażą młodzieży inne możliwości rozwoju zawodowego .

 

Cele